1. Mám záujem uzatvoriť o Váš online úver. Potrebujem k tomu osobné stretnutie a doklad o potvrdení výšky príjmu? Môžem si o Váš úver požiadať aj keď som podnikateľ?

Pri schvaľovaní online žiadosti o úver nie je posudzované pracovné zaradenie žiadateľa. K uzavretiu zmluvy o úver online nie je potrebné ani osobné stretnutie, ani potvrdenie o výške príjmu. Svoju žiadosť o úver môžete zaslať vyplnením internetového formulára.

2. Moja online žiadosť o úver bola zamietnutá z dôvodu žiadania nepovolene vysokej čiastky. Čo to znamená?

Pri prvej žiadosti o náš online úver poskytujeme svojim novým klientom pôžičku vo výške 25, 50, alebo 75 EUR. Vyššiu čiastku poskytujeme iba klientom, ktorí už v minulosti splatili svoj úver.

3. Kedy a ako dostanem peniaze?

Ak Vám peniaze zasielame na bankový účet, sú Vám doručené do 24 hodín. V prípade, že ste si zvolili poštovú poukážku, sú doručené na Vašu korešpondenčnú adresu na 3. – 4. pracovný deň.

4. Akým spôsobom môžem splácať pôžičku?

Splátky môžete uhradiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme. Termín úhrady splátky je v určený dátum nastavený podľa splátkového kalendára.

Úver môžete splatiť kedykoľvek v priebehu doby splatnosti. Doba splatnosti úveru je 15 alebo 30 kalendárnych dní. V prípade že nemôžete splatiť pôžičku v lehote splatnosti, môžete si najneskôr v posledný deň doby splatnosti požiadať o predĺženie doby splatnosti.

V prípade nesplatenia úveru počas doby splatnosti Vás budeme kontaktovať a pripomenieme Vám oneskorenie platby.